Zuinig met Zooi

Van boen de buurt tot zuinig met zooi

Inhoud

Samen zorg je ervoor dat een buurt schoon blijft, ook kinderen kunnen en moeten daar een rol bij spelen. Daarnaast is het belangrijk dat ze oog leren hebben voor het milieu. In dit project leren ze wie zich inzetten voor mooie en schone wijken en leren ze iets over de noodzaak van hergebruik en hoe dat in hun eigen buurt geregeld is.

Mogelijke excursies zijn: een bezoek aan de Dienst Reiniging, het Stadsdeel, woningbouwverenigingen etc.

Doelgroep groep 3 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 4 - 6 lessen van minimaal 1 uur tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
  • Leerlingen worden bewuster van vuil op straat.
  • Leerlingen leren de technische kant van het milieu en duurzaamheid.
  • Leerlingen leren welke verschillende afval categorieën er zijn. (Papier, glas, GFT, KCA etc.)
  • Leerlingen ontmoeten ‘levensechte’ mensen van de reiniging en de dienst milieu. Ze leren hoe de stadsreiniging in hun buurt geregeld is en wat er allemaal bij komt kijken.
  • Leerlingen leren op een creatieve manier te recyclen.
  • Leerlingen leren dat sommige kunstenaars van afval prachtige dingen maken.
  • Door toevoeging van een wedstrijdelement leren kinderen het belang van het verzamelen van chemisch afval (batterijen).
Lesopzet
  • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
  • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, techniek en/of kunstlessen gegeven. Zoals een techniekles over batterijen en recyclen en een kunstles met afval.
  • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben. Indien mogelijk worden ontwerpen van de kinderen gebruikt.

Kijk hier voor een aflevering van schoolTV over hoe het project er uit ziet.