Wonen en architectuur

Hoe metselt een metselaar en hoe plant een planoloog?

Inhoud

In de lesmethodiek van wereldoriëntatie zitten veel elementen die te maken hebben met wonen. De geschiedenis en opbouw van een stad, de diverse functies, plattegronden en beroepen die daar een rol bij spelen. In dit project leren de leerlingen dit alles zien en herkennen in hun eigen omgeving.

Mogelijke excursies zijn: een bezoek aan een architectenbureau, een woningbouwvereniging, de gemeente, museum het grachtenhuis, een gevelstenentocht etc.

Doelgroep groep 3 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 2 - 5 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende woonvormen in de buurt.
  • Leerlingen iets leren over plattegronden en maquettes.
  • Leerlingen meer betrekken bij hun eigen buurt en de nieuwbouw/renovatie.
  • Woordenschat vergroten door ‘nieuwe’ termen te gebruiken (onder meer ornamenten, metselwerktermen en gevelstenen).
  • Leerlingen laten zien dat ze trots kunnen zijn op hun eigen buurt en het bijzondere ervan.
  • Leerlingen in contact brengen met mensen die een beroep hebben dat met wonen en woningbouw te maken heeft; architecten, metselaars en stedenbouwkundige.
Lesopzet
  • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
  • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, en/of techniek-, kunst- en poëzielessen gegeven.
  • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben.