Met je koffertje naar ‘Het Schip’

Hoera een echte WC! De geschiedenis van de Amsterdamse School

Inhoud

Hieronder wordt een project beschreven dat het Schoolbuurtwerk heeft ontwikkeld voor een specifieke buurt in Westerpark. Soortgelijke projecten kunnen ook ontwikkeld worden voor andere buurten met hun eigen thema. Door de unieke vormgeving van ‘Het Schip’ is het echter voor klassen uit andere buurten ook leuk om dit project te doen.

Het Schip’ is een woonblok in de Spaarndammerbuurt. Het bestaat uit woningen, een postkantoor  en een school. ‘Het Schip’ is een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse school. Architect Michel de Klerk heeft ‘Het Schip’ ontworpen.

‘Met je koffertje naar Het Schip’ is een educatief project voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs over ‘Het Schip’ in Amsterdam. Leerlingen leren over de ontstaansgeschiedenis van ‘Het Schip’, de Amsterdamse school, architect Michel de Klerk en over de woningwet van 1901.

Tijdens dit project zijn de volgende lessen mogelijk:

 • Een rondleiding rond ‘Het Schip’ waarin de leerlingen vooral aan de slag gaan met actieve opdrachten.
 • Er kan ter plekke en tekenles gegeven worden door een kunstenaar. Ook kunnen de kinderen onder leiding van de kunstenaar in een volgende les op school de gemaakte tekeningen uitwerken tot bijvoorbeeld een zeefdruk, een linoleumsnede of een schilderij.
 • Er kan een metselles gegeven worden door een gepensioneerde metselaar.
 • Er kan een les gegeven worden waarin de kinderen met kleine baksteentjes zelf een huisje ontwerpen en metselen.
Doelgroep groep 5 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 2 - 5 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie in en om museum ‘Het Schip’ en in de school
Doelen
 • De leerlingen leren kijken naar gebouwen en met name naar architectuur van ‘de Amsterdamse School’.
 • De leerlingen leren iets over de ideeën van ‘de Amsterdamse School’.
 • De leerlingen leren over de ontstaansgeschiedenis van ‘Het Schip’.
 • De leerlingen leren iets over de woningwet van 1901 en sociale woningbouw.
Lesopzet
 • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
 • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, en/of techniek en kunstlessen gegeven.
 • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben.