Gezonde voeding

Hoeveel vitamines zitten er in een aardbei?

Inhoud

In de lesmethode op school wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de voedselketen en herkomst van producten en voedingsmiddelen. Van een diëtiste leren zij wat gezonde voeding is. Onder begeleiding van de diëtiste doen ze tevens het programma ‘supershopper’. Hierbij doen ze onderzoek in een supermarkt naar producten en hun herkomst aan de hand van een lesprogramma. Ze krijgen tevens een kookles van een deskundige op het gebied van gezonde voeding.

Mogelijke excursies zijn:, een bezoek aan een restaurant, een sportschool, een bakker etc.

Doelgroep groep 3 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 2 - 5 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
  • Informatie krijgen over diverse organisaties en/of beroepen die met voeding te maken hebben.
  • Leren wat er allemaal bij koken komt kijken zoals recepten lezen, ingrediënten leren benoemen, keuken apparatuur leren kennen en leren meten en wegen.
  • Leren waaraan gezonde voeding moet voldoen.
  • Leren hoe je op verpakkingen kunt zien wat de herkomst van producten is en welke ingrediënten ze bevatten.
  • Leren presenteren van opgedane ervaringen aan ouders en genodigden.
  • Door kennis te maken met de diverse organisaties en zelf daar een rol in te spelen leren de leerlingen trots te zijn op hun omgeving en hun eigen rol daarbij.
Lesopzet
  • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
  • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, en/of techniek-, en kooklessen gegeven.
  • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben.