Geschiedenis van de staatsliedenbuurt

Staatslieden stappen uit hun verleden

Inhoud

Hieronder wordt een project beschreven dat het Schoolbuurtwerk heeft ontwikkeld voor een specifieke buurt in Westerpark. Soortgelijke projecten kunnen ook ontwikkeld worden voor andere buurten met hun eigen thema.

In dit project leren de leerlingen de geschiedenis kennen achter de straatnamen in de wijk. Bij elke straatnaam hoort een verhaal. Onder leiding van een gids maken zij een speurtocht door de wijk waarbij de gidsen deze verhalen vertellen aan de leerlingen. Op verschillende plekken in de wijk staan de personages uit die tijd om vragen van leerlingen te beantwoorden. Dit project sluit onder andere goed aan bij de geschiedenislessen. Een tweede onderdeel is het maken van een kunstwerk van de personages. Tot slot volgt een tentoonstelling van de kunstwerken die zij gemaakt hebben.

Doelgroep groep 6, 7 BO
Tijdsduur 2 - 4 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
  • Leerlingen worden op een levensechte manier betrokken bij de historie van de personages achter de straatnamen.
  • Leerlingen leren op een andere manier kijken naar de buurt.
  • Leerlingen worden trots op de buurt doordat ze er meer van weten en de betekenis van de straatnamen kennen.
  • De creativiteit van de leerlingen wordt gestimuleerd door ze kennis te laten maken met de diverse technieken zoals portretschilderen op doek, linoleumsnede, mozaïek of een pentekening maken.
Lesopzet
  • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
  • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, techniek en/of kunstlessen gegeven.
  • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben. Indien mogelijk worden ontwerpen van de kinderen gebruikt.