Decemberfeesten

Waarom zijn kerstkransjes rond en hebben Zweedse kinderen soms kaarsen op hun hoofd?

Inhoud

In allerlei culturen wordt er in de donkere wintermaanden feest gevierd. Naast Kerstmis worden er in Europa bijvoorbeeld Sinterklaas en het Zweedse Lucia feest gevierd. Maar ook in bijvoorbeeld Zuid- Amerika zijn mooie tradities. Veel kinderen kennen de oorsprong en tradities van deze feesten nauwelijks. In dit project krijgen de leerlingen uitleg over deze feesten en alle gebruiken die daarbij horen. Bijvoorbeeld waarom zijn kerstkransjes rond met een gat in het midden? Zij leren dit aan de hand van een tentoonstelling met vragenlijsten, en aan de hand van gebruiksvoorwerpen uit de hele wereld. Dit project valt onder het kerndoel burgerschap.

Doelgroep groep 3 t/m 8 BO
Tijdsduur 1-2 lessen van minimaal 2 uur en maximaal 2,5 uur per les
Periode december
Locatie op school
Doelen
  • Leerlingen maken kennis met verschillende culturen.
  • Leerlingen maken kennis met gebruiken en tradities in deze verschillende culturen.
  • Leerlingen maken kennis met de oorsprong van verschillende decemberfeesten.
Lesopzet
  • Groepsgesprek over allerlei feesten en tradities aan de hand van gebruiksvoorwerpen en versieringen uit verschillende landen.
  • Bekijken van de tentoonstelling aan de hand van een vragenlijst.
  • Eventueel kan er een kookles gekoppeld worden aan dit project waarin kinderen iets rond dit thema leren koken of bakken uit één van de genoemde landen.