Burgerschap

Zullen we hier het basketbalveld maken en daar dan een bankje voor de moeders?

Inhoud

Burgerschapsvorming bevordert dat leerlingen zich ontwikkelen tot actieve en verantwoorde burgers. Dat gebeurt door leerlingen te laten ervaren en beseffen dat mensen elkaar nodig hebben om hun leven vorm te geven. En door ze bijvoorbeeld te leren om niet alleen oog te hebben voor hun eigen belangen. Ze leren zo ook om rekening te houden met en zorg te dragen voor anderen en hun omgeving. Verder zien leerlingen dankzij dit project in dat mensen verschillen en dat ze daar mee moeten leren omgaan.

Iedere buurt verandert regelmatig. Zo’n proces is vaak langdurig en ingewikkeld. Toch is het belangrijk om leerlingen te betrekken bij deze veranderingen. Ze leren hoe het proces werkt, leren met wie er allemaal rekening gehouden moet worden en ze leren waar ze invloed op uit kunnen oefenen.

Mogelijke excursies: verandert er iets in, aan of om de school? In dit project worden de kinderen betrokken bij die verandering. Je kunt dan denken aan een speeltuin die wordt heringericht, er wordt een hele nieuwe school gebouwd of een plein nabij de school krijgt een nieuwe bestemming.

Doelgroep groep 3 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 2 - 5 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
  • Leerlingen leren wie er verantwoordelijk zijn voor veranderingen in een wijk.
  • Leerlingen worden betrokken bij die veranderingen.
  • Leerlingen worden meer betrokken bij hun eigen buurt en ontdekken dat ze trots kunnen zijn op hun eigen buurt en het bijzondere ervan.
  • Leerlingen leren wie er op welke manier betrokken zijn bij de besluitvorming en ontwikkeling van het plan (stedenbouwkundigen, architecten, woningbouwverenigingen).
  • Leerlingen voegen waar mogelijk zelf iets toe aan het proces door het aanleveren van ideeën en ontwerpen.
Lesopzet
  • Afhankelijk van de les gaat de klas in zijn geheel of in gedeeltes op excursie.
  • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt, techniek en/of kunstlessen gegeven.
  • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen de opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben. Indien mogelijk worden ontwerpen van de kinderen gebruikt.