Amsterdam Waterstad

Waarom kan de stoel van de pontkapitein heen en weer rijden?

Inhoud

Water speelt een grote rol in Amsterdam. De grachten, het IJ, maar ook de vijvers en vaarten. In veel lesmethodes wordt aandacht besteed aan water. Ook de geschiedenis van Amsterdam en de grachten zijn interessant. Het Amsterdam Waterstad project laat kinderen kennismaken met het water van Amsterdam en de daarbij behorende diensten.

Mogelijke excursies zijn:

 • Een wandeling onder leiding van een brugwachter langs de oudste Amsterdamse ophaalbrug die de kinderen zelf mogen bedienen met aansluitend een bezoek aan een moderne brug.
 • Een bezoek aan de bruggen onderhoudsdienst (dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer).
 • Een tocht met de pont naar Amsterdam Noord met een bezoek aan de stuurhut.
 • Een bezoek aan het schip de Mahu, een voormalige mijnenwerker.
 • Een tekenles in de Amsterdamse haven.
 • Een tocht in een rondvaartboot met opdrachten.
 • Een bezoek van de dienst binnenwaterreiniging die met een boot laat zien hoe vuil uit het water wordt gehaald.
 • Een les met een stadsbioloog die alles weet van wat er in het Amsterdamse water allemaal leeft.
Doelgroep groep 3 t/m 8 BO – klas 1/2 VO
Tijdsduur 2 - 5 lessen van minimaal 1 tot maximaal 2,5 uur per les
Periode hele jaar
Locatie de buurt en de school
Doelen
 • De leerlingen doen kennis op over de waterkringloop en de rol van water in (de geschiedenis van) Amsterdam.
 • De leerlingen krijgen inzicht in wie er verantwoordelijk is voor het wateronderhoud in Amsterdam.
 • De leerlingen leren een brugwachter, een stadsbioloog, de reinigingsdienst en de dienst veerponten van Waternet en de DIVV (dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer) die de bruggen onderhoudt kennen en de daarbij behorende werkzaamheden.
 • De leerlingen leren welke dieren er in het Amsterdamse water leven.
 • De leerlingen doen kennis op over hoe bruggen werken en hoe verschillende bruggen worden onderhouden.
Lesopzet
 • Afhankelijk van de les gaat de klas in gedeeltes of in zijn geheel op excursie.
 • Ter voorbereiding en ter verwerking worden er verslagen gemaakt en/of techniek- en kunstlessen gegeven.
 • Aan het eind van het project presenteren de leerlingen hun opgedane kennis en is er een tentoonstelling van de producten die zij gemaakt hebben.