ALF 2016 Kinderparticipatie Amsterdam Light Festival 2016-2017

“Vraag uit de kinderevaluatie Amsterdam Light Festival 2015-2016: “Wat weet je nu van het Lightfestival dat je eerst niet wist?”: Antwoord van Gino: “Dat er elk jaar een thema is, want thema’s vind ik leuk, dan moet je steeds goed kijken of je het ziet..” En op de vraag: “Zou je volgend jaar weer mee willen doen met het maken van een kunstwerk voor het Lightfestival “ antwoordt Nadine( 10 jaar): ‘Het zou me een eer zijn!”

Inhoud

Inleiding

Het Amsterdam Light Festival is een lichtfestival dat dit jaar zijn lustrum viert. In de periode van eind november tot half januari organiseert het Lightfestival 2 routes door Amsterdam waar in totaal ongeveer 35 lichtkunstwerken te zien zullen zijn, gemaakt door kunstenaars uit de hele wereld. De Illuminade is de wandelroute en Water Colors is de vaarroute. Bij de komende editie worden een miljoen bezoekers verwacht.

Stichting Schoolbuurtwerk heeft de afgelopen 2 jaar als educatieve partner voor het Amsterdam Light Festival kinderen betrokken bij het festival.

Het eerste jaar deden we een project over afval en recycling aansluitend bij het festivalthema “A bright City”: De kinderen kregen diverse lessen over het thema en maakten tot slot onder leiding van verschillende kunstenaars Het Kinder-kunst-recycle-bos” met bomen van gerecycled materiaal gemaakt. De 10 bomen waren tijdens het festival te zien in de Hoftuin van de Hermitage. Het was een groot succes.

Het tweede jaar werd het kinderproject, na de pilot die een groot succes was, een officieel onderdeel van het festival. We maakten een speciale les met uitleg over het festival. En kinderen kregen lessen over het thema “Vriendschap in Europa”. Deze keer maakten de kinderen Tafeltje Dekje, een lichtsprookje”. Acht scholen hebben samen met 10 verschillende kunstenaars gewerkt aan het maken van 10 kunsttafels en tafelkleden. (waarvan er aan de ouders ruim 300 zijn verkocht en tijdens het festival ook ruim 300 aan het publiek)

Het kinderproject stond in de Hoftuin, het festivalhart. En net als in de pilot kreeg het kinderkunstproject enorm veel aandacht van het publiek. Mensen namen de tijd om uitgebreid alle tafels te bekijken, en reageerden enthousiast. De kinderen die mee hadden gedaan aan het voortraject, en bijna allen naar de opening waren gekomen van ‘hun’ project, kwamen bijna allemaal op een van de avonden nogmaals langs om aan ouders en familie te laten gezien wat ze gemaakt hadden. De opzet om hen te betrekken bij het festival bleek geslaagd: Ze werden ‘mede eigenaar’ van het festival en waren echt trots. Het uitgebreide voortraject maakte dat ze niet “even iets leuks deden” voor het festival, maar ook werkelijk betrokken waren. In de evaluaties achteraf waren bijna alle kinderen heel enthousiast en bleek hun betrokkenheid bij zowel het hele festival, als bij hun eigen kunstwerken (of bij die van hun school)

Amsterdam Light Festival 2016-2017

 

 

In de komende editie breiden we de samenwerking op twee manieren uit.

Er is dit jaar voor het eerst een kinderjury bij het Amsterdam Light Festival. Met drie verschillende schoolklassen is een voortraject gedaan waarbij kinderen het nieuwe thema (Biomimicry) te horen kregen en waarbij ze konden solliciteren naar functie van Kinderjurylid. Er zijn 13 kinderen gekozen voor de Kinderjury die goed konden onderbouwen waar ze als jurylid op zouden letten bij het uitzoeken van een kunstwerk voor de Illuminade.
Op de dag dat ook de volwassen jury de kunstwerken voor de komende editie hebben gekozen, koos de Kinderjury drie kunstwerken. De kinderen van de Kinderjury hebben hun keuze gepresenteert tijdens een startbijeenkomst. In de periode tot aan het festival zullen zij een bezoek brengen aan de ateliers van de door hen gekozen kunstenaars om het maak-proces te volgen. De door de Kinderjury gekozen kunstwerken zullen tijdens het Light Festival een speciaal keurmerk hebben.

Kinderen worden niet alleen betrokken bij de Illuminade, de wandelroute van het Amsterdam Light Festival, maar dit keer ook bij Water Colors, de vaarroute.

 

1: De Illuminade, de wandelroute

Het thema van de de Illuminade 2016/2017 is Biomimicry. Het kinderonderdeel hierbij heet: Mini-Biomimicry, Jonge wetenschappers werpen hun licht op de toekomst.

Er kunnen maximaal 8 scholen deelnemen aan Mini-Biomimicry. Scholen uit de Binnenstad hebben daarin voorrang. Dit project zal worden uitgevoerd door Stichting Schoolbuurtwerk in samenwerking met 8 Amsterdamse kunstenaars, Mediamatic en de Hortus Botanicus.

 

2: Water Colors, de vaarroute

Het thema van de vaarroute, Water Colors  2016/2017 is “Amsterdam”. Het kinderonderdeel hierbij heet: Kidscolors, Kinderen tekenen Amsterdam met licht.

Er kunnen maximaal 20 scholen deelnemen aan Kidscolors. Het project zal worden uitgevoerd door kunstenaar Claudia Reh in samenwerking met Stichting schoolbuurtwerk en diverse Amsterdamse musea. Het project zal plaatsvinden als voldoende scholen deelnemen.


 

Doelgroep Kinderen uit Amsterdam en bezoekers van het Amsterdam Lightfestival
Tijdsduur Uitvoering 01-dec-2016 t/m 22-jan-2017
Periode Lessen en voorbereiding starten na de herfstvakantie 2016 tot aan de start van het festival op 01-dec-2016
Locatie Op de scholen van de kinderen, verschillende musea en in de wandelroute en vaarroute van het Amsterdam Light Festival
Doelen

Algemene doelen

Stichting Schoolbuurtwerk werkt met de methodiek “levensecht leren in de buurt”. De doelen van deze methodiek sluiten op twee manieren goed aan bij onderwijsdoelen:

 • Bij de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) wil de gemeente Amsterdam basisscholen stimuleren om de volgende leergebieden bij leerlingen te bevorderen:
  • Burgerschap
  • Diversiteit
  • Gedeelde geschiedenis
  • Brede talentontwikkeling

In het project voor het Amsterdam Light Festival komen al deze vier gebieden aan de orde. Wij willen kinderen betrekken bij het Amsterdam Light Festival en ze daar een actieve rol in te laten spelen. Dit valt onder het leergebied ‘burgerschap’.

De vaarroute van Het Amsterdam Light Festival heeft als thema “Amsterdam”. De diverse musea geven invulling aan de doelen ‘diversiteit en gedeelde geschiedenis’ door Amsterdam in alle facetten te laten zien. In de samenwerking met de Hortus en de Hoftuin komt ook de geschiedenis van deze 2 historische plekken in de stad aan bod, middels rondleidingen. Daarnaast werken de kinderen aan het leergebied ‘brede talentontwikkeling’ door met echte kunstenaars een kunstwerk te maken voor het festival. Zij kunnen bij de totstandkoming van het kunstwerk hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen. Het tweede thema “Biomimicry”, het thema van de Wandelroute voegt tevens nog mogelijkheden tot talentontwikkkeling toe door kinderen ontdekkingen te laten doen op dit gebied.

 • Middels vouchergeld wil de gemeente de leerlingen stimuleren tot het vergroten van
  • kunstzinnige oriëntatie en culturele competenties’

Binnen de leerlijnen van de kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed verwerven leerlingen competenties. In de lessen over “Biomimicry” worden de kinderen uitgedaagd om onderzoekend te leren. De kinderen worden actief gestimuleerd om een kunstwerk te creëren door middel van samenwerken. De kinderen leren door middel van het voorbereiden en uitvoeren van een presentatie, hun mening over hun bijdrage aan het festival te verwoorden. Het receptief vermogen van de leerlingen wordt vergroot doordat zij inzicht verkrijgen over het festival.

Binnen dit project wordt vakoverstijgend samengewerkt doordat verschillende vakken en disciplines worden gecombineerd, en doordat leraren, kunstenaars en festival samen werken. Hierdoor ontstaat verrijking en verbreding van het onderwijs.

Stichting Schoolbuurtwerk ziet erop toe dat al deze doelen tijdens het project met elkaar verbonden worden en dat de kinderen levensechte ervaringen opdoen die hun betrokkenheid bij Amsterdam en het Amsterdam Light Festival vergroten.

Lesopzet

1: De Illuminade, de wandelroute

Opbrengsten van Mini-Biomimicry:

 • Kinderen worden betrokken bij het Amsterdam Light Festival.
 • Kinderen krijgen inzicht in de structuur van het festival.
 • Kinderen krijgen inzicht in het thema van de Illuminade en Water Colors van dit jaar.
 • Kinderen zien middels filmpjes hoe zowel de volwassen- als de kinderjury kunstwerken voor deze editie en dit thema hebben gekozen.
 • Kinderen krijgen een preview van een aantal kunstwerken, en eventueel een aparte les van een van deze kunstenaars.
 • Kinderen leren aan de hand van filmpjes en werkbladen iets over Biomimicry.
 • Kinderen brengen een bezoek aan de Hortus Botanicus en / of aan Mediamatic en leren daar meer over Biomimicry.
 • Kinderen bedenken samen met een professionele kunstenaar een lichtkunstwerk over Biomimicry voor het festival en ze maken met de kunstenaar hun eigen kunstwerk en leggen in een filmpje uit hoe ze tot hun idee zijn gekomen.
 • Kinderen worden enthousiast over het festival en hun eigen onderdeel en worden op die manier “mede-eigenaar” van het festival.
 • Kinderen zien als ze het festival bezoeken de reacties van andere bezoekers over hun kunstwerk en kunnen op die manier trots zijn op wat ze gemaakt hebben.
 • Kinderen weten meer van de achtergronden van de kunstwerken en zullen daardoor met meer plezier de kunstwerken in het echt bekijken.

 

Projectplan:

Biomimicry is een onderwerp wat waarschijnlijk nieuw is voor kinderen. Het gaat over innovatie en duurzaamheid maar vooral over het ontwikkelen van nieuwe ideeën met de natuur als inspiratie. Voor de kinderen is het prikkelend om over dit onderwerp goed geïnformeerd te worden.Het idee is dat kinderen als jonge wetenschappers gaan nadenken over innovaties in de toekomst. Wat kan je leren van de natuur om producten te ontwikkelen die innovatief zijn? De kinderen van nu zijn de wetenschappers van de toekomst, en die verbinding willen we maken.

Daarnaast is afgelopen jaren gebleken dat het festivalpubliek heel geïnteresseerd is in wat de kinderen te zeggen hebben over het thema, en dat het publiek veel tijd neemt om naar de door de kinderen gemaakte kunstwerken te kijken.

Beide dingen samen resulteerden in het volgende idee: Kinderen krijgen lessen over het festival en over Biomimicry en ontwikkelen daarna zelf een innovatief kunstwerk. De uitdaging is dat het niet alleen Biomimicry moet zijn maar ook iets met licht te maken moet hebben. In totaal zullen er acht kunstwerken komen..

Bij elk kunstwerk komt een monitor te staan. Van elke klas/school zullen daarop kinderen te zien zijn die eerst op hun eigen manier uit zullen leggen wat Biomimicry is. Ook zullen de kinderen heel kort hun eigen kunstwerk toelichten.

De kunstwerken worden in het najaar 2016 door de kinderen samen met een kunstenaar ontwikkeld. We kunnen daarom nog niets vertellen over de kunstwerken zelf.

Het project bestaat uit de volgende lessen (in overleg met de school nader te bepalen)

Les 1 Introductie van het festival met uitleg en filmpjes over voorgaande jaren, over de kinderjury, het begrip Biomimicry en een preview van het nieuwe festival, in de eigen school.

Les 2 Les over Biomimicry in de Hortus of bij Mediamatic.

Les 3 Bezoek aan de Hoftuin, achter de Hermitage, waar de kinderkunstwerken zullen komen te staan. Een van de kunstenaars die meedoet aan de Illuminade zal daar ook over zijn/haar kunstwerk vertellen en eventueel een schaalmodel laten zien.

Les 4 en 5 Bedenken en maken van een eigen kunstwerk dat in de Hoftuin zal komen. Elke school werkt met een eigen kunstenaar die met hen gaat brainstormen over Biomimicry en een idee met ze uitwerkt wat zal resulteren in een lichtkunstwerk.

Per klas worden er 3 of 4 kinderen gekozen die in een filmpje uitleg geven over wat Biomimicry is en over het idee van hun kunstwerk. De opnames daarvoor zijn op school, wellicht tijdens les 5, maar misschien ook apart. Dit wordt later nog bekend.

6 Speciale kinderopening van het Amsterdam Light Festival, met alle betrokken scholen en klassen.

Tijd:

Lessen starten na de herfstvakantie 2016 en zijn voor Sinterklaas afgerond. Data en tijden in overleg met de school.

Voor wie?

Voor de Illuminade zoeken we vooral scholen die in en rond de route van de Illuminade in de Amsterdamse Binnenstad gevestigd zijn.

Kosten: € 1000,00 per klas. Bij meer klassen per school volgt overleg over de kosten die er dan gemaakt moeten worden. Het geld kan zowel via de Vloa regeling Burgerschap en Talentontwikkeling worden aangevraagd als worden betaald uit de Vouchergelden. Wellicht is het juist ook een goed project voor de Hoogbegaafdenklas en kan het extra budget uit de Vloa regeling voor Hoogbegaafden worden ingezet.

Vervoer:

Met Mocca zal worden bekeken of we de cultuurbus kunnen inzetten voor de excursies.


 

2: Water Colors, de vaarroute

Opbrengsten van Kidscolors:

 • Kinderen worden betrokken bij het Amsterdam Light Festival.
 • Kinderen krijgen inzicht in de structuur van het festival.
 • Kinderen krijgen inzicht in het thema van de Illuminade en Water Colors van dit jaar.
 • Kinderen zien middels filmpjes hoe zowel de volwassen- als de kinderjury kunstwerken voor deze editie en dit thema hebben gekozen.
 • Kinderen krijgen een preview van een aantal kunstwerken en eventueel een aparte les van een van deze kunstenaars.
 • Kinderen leren aan de hand van filmpjes en werkbladen iets over Biomimicry.
 • Kinderen brengen een bezoek aan een van de Amsterdamse musea die betrokken zijn en doen een programma over Amsterdam.
 • Kinderen maken met Kunstenaar Claudia Rey tekeningen over “hun” Amsterdam, geïnspireerd door het museum dat ze bezochten.
 • Een deel van de kinderen zorgt samen met kunstenaar Claudia Rey voor een overheadprojectieshow tussen 17.00 en 19.00 uur tijdens de festivalavonden.
 • Kinderen worden enthousiast over het festival en hun eigen onderdeel en worden op die manier “mede-eigenaar” van het festival.
 • Kinderen zien als ze het festival bezoeken de reacties van andere bezoekers over hun kunstwerk en kunnen op die manier trots zijn op wat ze gemaakt hebben.
 • Kinderen weten meer van de achtergronden van de kunstwerken en zullen daardoor met meer plezier de kunstwerken in het echt bekijken.

Projectplan:

Kinderen krijgen op school een uitleg over het festival. Elke klas gaat naar een verschillende Amsterdams museum voor een rondleiding met het thema “Amsterdam”.

In het kinderatelier van de Hermitage maken de kinderen kennis met kunstenaar Claudia Rey. Claudia is gespecialiseerd in het maken van lichtkunst. Zij doet dit door met overheadprojecttoren tekeningen te projecteren op gebouwen. Zij zal de kinderen de principes uitleggen en hen stimuleren bij het maken van tekeningen. Elke avond tijdens het festival wordt van 1 deelnemende klas het werk geprojecteerd.

Er zal een regeling komen waarbij de betreffende avond dat een klas aan de beurt is, er leerlingen bij de school worden opgehaald. Zij mogen dan samen met Claudia de presentatie van het werk van hun klas doen. Op die manier zijn ze echt actieve deelnemers van het festival

Het project bestaat uit de volgende lessen (in overleg met de school nader te bepalen)

Les 1 Introductie van het festival met uitleg en filmpjes over voorgaande jaren, de kinderjury en een preview van het nieuwe festival.

Les 2 Een les over het thema ‘Amsterdam‘  in een van de Amsterdamse musea door de educatieve dienst van het betreffende museum.

Les 3 Een workshop in de Kinderhermitage door kunstenaar Claudia Reh waar kinderen tekeningen over Amsterdam zullen maken die ’s avonds via overheadprojecties geprojecteerd worden op de Hermitage tijdens de vaarroute. Elke avond zullen een aantal van de betrokken kinderen zelf helpen bij de presentatie.

4  Presentatie van de tekeningen middels een overhead projectie tijdens een festivalavond door een geselecteerd aantal kinderen.

5 Speciale kinderopening van het Amsterdam Light Festival, met alle betrokken scholen en klassen.

Periode:

Lessen zullen tussen de herfstvakantie 2016 en 22 januari 2017 gepland worden.

Voor wie?

Aan Kidscolours kunnen alle basisscholen uit Amsterdam meedoen.

Kosten: € 400,00 per klas. Bij meer klassen per school moeten we overleggen over

De extra kosten die er dan gemaakt moeten worden. Het geld kan zowel via de Vloa regeling Burgerschap en Talentontwikkeling worden aangevraagd als worden betaald uit de Vouchergelden.  

Vervoer:

Met Mocca zal worden bekeken of we de cultuurbus kunnen inzetten voor de excursies,