ALF 2015 Tafeltje Dekje, een lichtsprookje

Het Kinder-Kunst-Tafel-Project

Inhoud
lichttafel

lichttafel

Tijdens het Amsterdam Light Festival 2014-2015 heeft Stichting Schoolbuurtwerk met veel pleziereen kunstproject uitgevoerd dat aansloot bij het thema ‘A bright city’ van het Amsterdam Light Festival. Tijdens dit project maakten basisschoolleerlingen uit Amsterdam samen met kunstenaars het Kinder-Kunst-Recycle-Bos in de Hoftuin van de Diaconie. Dit jaar mogen wij deze succesvolle samenwerking met kunstenaars, de Diaconie en de verschillende basisscholen uit de binnenstad verder uitbouwen, niet als pilot, maar deze keer als officieel onderdeel van het Festival. Het thema van de komende editie van het Amsterdam Light Festival ‘Vriendschap en Europa’ leent zich daar uitstekend voor!

Klik HIER om het project te zien op de website van het Amsterdam Light Festival.

 

Doelgroep onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Tijdsduur Lestijden en duur wordt per klas en les bepaald
Periode Eind oktober tot eind december 2015
Locatie De lessen worden gegeven op school en op diverse locaties zoals beschreven in de lesopzet.
Doelen

 


Doelen

Stichting Schoolbuurtwerk werkt met de methodiek ‘Schoolbuurtwerk: levensecht leren in de buurt’. De doelen van deze methodiek sluiten aan bij de recentelijk gepresenteerde Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA). De gemeente Amsterdam wil met deze verordening basisscholen stimuleren om de volgende leergebieden bij leerlingen te bevorderen:

 • Burgerschap
 • Diversiteit
 • Gedeelde geschiedenis
 • Brede talentontwikkeling

In het Kinder-Kunst-Tafel-Project voor het Amsterdam Light Festival komen al deze vier gebieden aan de orde. Wij willen kinderen betrekken bij het Amsterdam Light Festival en ze daar een actieve rol in te laten spelen. Dit valt onder het leergebied burgerschap. Het Amsterdam Light Festival wil met het thema van deze editie, Friendship, inspelen op het hebben van vriendschappen in heel Europa. Dit in verband met het voorzitterschap dat Nederland in 2016 voor de Europese Unie zal bekleden. Stichting Schoolbuurtwerk ziet daarin een kans om met kinderen een invulling te geven aan het leergebied diversiteit. De vele landen binnen de Europese Unie zijn, ondanks dat zij een eenheid vormen, toch erg divers en de pracht en kracht van deze diversiteit brengt Stichting Schoolbuurtwerk kinderen graag bij! Door kinderen informatie te geven over de geschiedenis van Protestantse Diaconie en ze een rondleiding te geven in het gebouw komt het leergebied gedeelde geschiedenis aan de orde. Ook het thema diversiteit past bij de huidige activiteiten binnen de Diaconie.  Daarnaast werken de kinderen aan het leergebied brede talentontwikkeling door met echte kunstenaars een kunstwerk te maken voor het festival. Zij kunnen bij de totstandkoming van het kunstwerk hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen.

Stichting Schoolbuurtwerk ziet erop toe dat al deze doelen tijdens het project met elkaar verbonden worden en dat de kinderen levensechte ervaringen opdoen die hun betrokkenheid bij Amsterdam en het Amsterdam Light Festival vergroten.

Lesopzet

Lesopzet

Voor de editie van het Amsterdam Light Festival 2015-2016 willen we in samenwerking met tien kunstenaars, Amsterdamse basisscholen uit de binnenstad, de Diaconie, Stichting Cordaan en Stichting Taalvorming als eindresultaat van het project tien kunsttafels maken. Alle tafels zullen betrekking hebben op het thema Friendship: samen eten is ten slotte feestelijk, het bevordert vriendschappen en verbindt mensen en culturen.

De kunsttafels zullen variëren van vorm, kleur en materiaalgebruik. De kinderen maken onder leiding van de kunstenaars niet alleen de verschillende tafels maar ook lichtobjecten voor de tafels: van kroonluchters, tafellampen en lichtgevende borden tot lichtgevende lades in de tafels die open kunnen.

Zowel op, onder als in de tafels worden teksten en tekeningen van de kinderen verwerkt die de bezoekers van het festival kunnen lezen en bekijken: in de vorige editie is gebleken dat bezoekers van het Kinder-Kunst-Recycle-Bos het erg bijzonder vonden om teksten te lezen die door de kinderen zelf gemaakt zijn. Daarom willen we graag een aantal tafels op zo’n manier maken dat het voor de bezoekers mogelijk is om aan te schuiven en deze teksten te lezen. Wellicht zelfs met een warme kom soep erbij! Er wordt onderzocht of het mogelijk is kinderen bij de avonden van het Amsterdam Light Festival te betrekken, wellicht als kelner? Op deze manier brengen we het thema tot uitvoering in de praktijk en hebben de bezoekers de mogelijkheid om rustig de teksten en tekeningen op de gezeefdrukte tafelkleden en bedrukte borden te lezen en te bekijken. De tekeningen en teksten zullen uiteraard betrekking hebben op het thema van het Amsterdam Light Festival en het voorzitterschap van de Europese Unie door Nederland.

Er wordt bij het maken van de tafels zoveel mogelijk gewerkt met gerecycled materiaal.

duurzaamheid en recyclen zijn terugkerende thema’s bij Stichting Schoolbuurtwerk.


Het project bestaat uit de volgende lessen:

 1. Introductie les: Het ALF!
 2. Geschiedenis met de Diaconie
 3. Les Taalvorming en Kunst
 4. Kunstles (1)
 5. Kunstles (2)

De bovenstaande lessen dienen minimaal te worden uitgevoerd om de samenhang en kwaliteit van dit project te kunnen waarborgen. Ter aanvulling zijn de volgende lessen in overleg met Stichting Schoolbuurtwerk ook in het project op te nemen:

 1. Les over het feestelijk dekken van tafels in een luxe hotel of restaurant
 2. Presentatie van het project in de Hoftuin achter de Hermitage

Les 1: Introductie les: Het ALF!

Net als vorig jaar willen we graag dat iemand van het Amsterdam Light Festival de klassen die deelnemen aan het project, een introductie les geeft over het festival.Doel van deze les is de kinderen betrekken bij het festival en een preview te geven waardoor ze zich nog meer een deelgenoot voelen.

Les 2:  Geschiedenis Diaconie

In deze les komen de kinderen naar de Diaconie, hier krijgen ze een rondleiding waarin ze iets leren over de geschiedenis van het gebouw waarin de Diaconie zich bevindt. Ze leren ook wat de Diaconie nu doet, waarbij een belangrijk onderdeel het bezoek aan ‘de nieuwe voedselbank’ zal zijn: een voedselbank met keuze. We gaan proberen of het lukt of de kinderen mee mogen lunchen in de Gelaghkamer, waarbij ze mensen ontmoeten waardoor de Diaconie een belangrijke rol heeft. Dit idee sluit aan bij de nieuwe voedselbank en bij het idee van een zorgzame samenleving. Tevens zullen de kinderen kijken naar de plek waar hun kunsttafel komt te staan.

Les 3: Taalvorming en Kunst

Tijdens deze les maken de leerlingen onder leiding van Stichting Taalvorming teksten over voeding, vriendschap en Europa. Stichting Taalvorming ondersteunt en verrijkt aan de hand van verschillende werkvormen taalvermogen van kinderen. Dit geeft de leerlingen ideeën voor het maken van de kunsttafel, welke in uitvoering kunnen worden gebracht in de kunstlessen erna.

Les 4 en 5: De kunsttafels

Dit zijn lessen waarin de kinderen daadwerkelijk de tafel zullen gaan maken onder leiding van een kunstenaar. Na een brainstorm met de kunstenaars van vorig jaar zijn de volgende ideeën aan de orde gekomen: Uiteraard zullen de ideeën nog verder vormgegeven worden, dit in samenwerking met de scholen.

Genoemde mogelijkheden zijn:

 1. Een tafel met een gezeefdrukt kleed met motieven over vriendschap (kunstenaar Elspeth Pikaar van de Zeefdrukfabriek)
 2. Een tafel gemaakt door stichting Stadshout van dode iepen in Amsterdam.
 3. Een tafel met stoelen die je omarmen (kunstenaar Godelieve Smulders).
 4. Een tafel bestaande uit louter laatjes (Stichting Lijmlab).
 5. Een tafel zoals de nepkanten tafel van kunstenaar Alphons ter Avest met uitgesneden motieven.
 6. Een volledig gedekte tafel met door kinderen ontworpen servies. (kunstenaar Daan Blits)
 7. Een Griekse Godentafel met de mythologie van Europa als thema (kunstenaar Nies Medema)
 8. Een tafel op zijn kop over de keerzijde van Europa, de vluchtelingen (kunstenaar Annet Bult)
 9. Een glazen tafel waaronder een animatiefilmpje wordt afgespeeld (kunstenaar Nienke Brokke)

Les 6:  Het feestelijk dekken van tafels in een luxe restaurant of hotel

Om de kinderen te leren hoe een feestelijk gedekte tafel eruit kan zien, maken we een excursie naar een echt restaurant waar ze een rondleiding krijgen en waar ze zelf een tafel leren te dekken door restaurant medewerkers. Gedacht wordt aan luxere restaurants zoals restaurant La Rive in het Amstel Hotel, Librije’s Zusje in het Waldorf Astoria, het Ship Chandlers Warehouse of Neva in de Hermitage Amsterdam: hoe zouden deze restaurants hun tafel voor de verjaardag van bijvoorbeeld Koning Willem Alexander dekken?

Les 7: Presentatie

Het project wordt afgesloten met een opening van de Kinder-Kunst-Tafel-Tentoonstelling in de Hoftuin achter de Hermitage. Alle leerlingen, kunstenaars, ouders en buurtbewoners zijn welkom om te ervaren wat leerlingen van verschillende scholen in Amsterdam samen met alle betrokkenen hebben gemaakt en geleerd.