Kernkwaliteiten

  • Een inspirerende en pedagogisch verantwoorde uitwerking en begeleiding van projecten volgens de methodiek ‘levensecht leren’, beproefd in 33 jaar ervaring.
  • Een flexibele samenwerking met scholen in het op maat maken en specifieke buurtgerichte uitwerking van de projecten. Scholen kunnen vragen om een nieuw project over een thema in de actualiteit van school of buurt, een speciale gebeurtenis of een verandering. Ze kunnen ook kiezen uit een aantal ‘vaste’ – reeds ontwikkelde – projecten. Ook hierin kunnen desgewenst aanpassingen gemaakt worden.
  • Schoolbuurtwerk speelt in op het perspectief van kinderen, hun nieuwsgierigheid en behoefte om zichzelf te ontwikkelen, met nieuwe en bijzondere leerervaringen ‘in het echte leven’.
  • Schoolbuurtwerk speelt in op onderwijsleergebieden en kerndoelen: de projecten geven altijd een invulling aan burgerschapsvorming, in combinatie met aandacht voor taalontwikkeling; afhankelijk van het project in kwestie kunnen ook andere onderwijsdoelen en leergebieden aan de orde zijn; via thema’s die – doorlopend of actueel – spelen op school en in de buurt of stad. Wereldoriëntatie, geschiedenis, kunst en cultuur. Projecten kunnen op deze manier een andere invulling bieden voor het schoolcurriculum in plaats van dat het iets extra’s is boven op het toch al bestaande schoolprogramma.