Over ons

DSC_2982Het schoolbuurtwerk ontwikkelt projecten op maat die de relatie tussen de school en de buurt verstevigen. De stichting stimuleert leerlingen om de “levensechte” wereld buiten de school te ontdekken door middel van projecten en lessen onder schooltijd op het gebied van beroepen, kunst en cultuur, architectuur, geschiedenis, gezondheid en voeding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de medewerking van mensen die in de buurt wonen en werken. De projecten kunnen afhankelijk van de vraag, jaarlijks terugkeren of eenmalig opgezet worden. Leerlingen verwerven met de projecten kennis, inzichten en vaardigheden die aansluiten bij diverse leergebieden en kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  De methodiek Schoolbuurtwerk is op elke school en in elke buurt uitvoerbaar. Twee belangrijke pijlers van Schoolbuurtwerk zijn burgerschapsvorming en brede talentontwikkeling. Beide vormen een integraal onderdeel van de schoolbuurtprojecten en leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot verantwoordelijke burger en de kwaliteit van het samenleven in de buurt.

Methodische aanpak

Schoolbuurtwerk ontwikkelde drie globale doelen, die staan voor gradaties van ‘levensechte’ burgerschapsvorming en talentontwikkeling. Schoolbuurtwerk biedt gelegenheid tot:

  • maatschappelijke participatie/burgerschap;
  • levensechte ontmoeting en oriëntatie;
  • het opdoen van specifieke vaardigheden (talentontwikkeling) in een enigszins levensechte context.