Levensecht leren

Stichting Schoolbuurtwerk verzorgt projecten waarin schoolklassen ‘levensecht’ leren over alle mogelijke onderwerpen. De keuze en uitwerking van de projecten sluit aan bij de wensen van scholen zelf. De projecten worden uitgevoerd in en buiten de school, met medewerking van mensen die in de buurt wonen of werken. Ze geven invulling aan burgerschapsvorming, en bieden een waardevolle aanvulling op schoolvakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, kunst en techniek, en taalvaardigheid.

Amsterdam Waterstad

Water speelt een grote rol in Amsterdam. De grachten, het IJ, maar ook de vijvers en vaarten. In veel lesmethodes wordt aandacht besteed aan water....

Met je koffertje naar ‘Het Schip’

Hieronder wordt een project beschreven dat het Schoolbuurtwerk heeft ontwikkeld voor een specifieke buurt in Westerpark. Soortgelijke projecten...

Zuinig met Zooi

Samen zorg je ervoor dat een buurt schoon blijft, ook kinderen kunnen en moeten daar een rol bij spelen. Daarnaast is het belangrijk dat ze oog leren...

Kunst

Veel scholen gaan naar stedelijke musea om de basis van naar kunst kijken te leren. Als vervolg daarop, maar ook los van de museumlessen, kunnen de...

Beroepen

Het Schoolbuurtwerk organiseert voorlichtingen van mensen die iets willen vertellen over hun beroep en eventueel hun werkplaats, atelier, praktijk...

Gezonde voeding

In de lesmethode op school wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de voedselketen en herkomst van producten en voedingsmiddelen. Van...